Địa chỉ IP là gì, tầm quan trọng của IP trong các thiết bị mạng

Nằm trong loạt bài cơ bản về mạng, IP là khái niệm chúng ta gặp thường xuyên nhưng nhiều khi chúng ta chưa biết rõ về IP.

Địa chỉ IP là gì?

IP Viết tắt của Internet Protocol là giao thức (cách thức giao tiếp) mạng. IP là khái niệm quan trọng trong việc tìm đường. Mỗi máy tính cũng giống như một ngôi nhà, để tìm được đến đúng địa điểm thì các ngôi nhà cần được đánh số nhà và IP được đưa ra để làm việc đánh số nhà. Trong mỗi mạng, địa chỉ IP sẽ là duy nhất.

Có bạn thắc mắc, tại sao địa chỉ IP của máy tính ở nhà và IP máy tính ở cơ quan giống nhau mà ở trên mọi người lại bảo địa chỉ IP là duy nhất. IP đúng là duy nhất nhưng là duy nhất trong một mạng, cũng giống như hai địa chỉ số 239 của đường Khuất Duy Tiến thì đến đường Trần Duy Hưng cũng có số nhà 239, nhưng trên đường Khuất Duy Tiến thì chỉ có duy nhất một nhà mang số 239.
Địa chỉ IP được hình thành dựa trên 4 số trong khoảng từ 0-255, mỗi số này có kích thước là 1 byte như vậy một địa chỉ IP sẽ có kích thước là 4 byte được chia thành các lớp địa chỉ. Có 3 lớp là A, B, và C. Nếu ở lớp A, ta sẽ có thể có 16 triệu địa chỉ, ở lớp B có 65536 địa chỉ. Ví dụ: Ở lớp B với 132.25,chúng ta có tất cả các địa chỉ từ 132.25.0.0 đến 132.25.255.255. Phần lớn các địa chỉ ở lớp A llà sở hữu của các công ty hay của tổ chức. Một ISP thường sở hữu một vài địa chỉ lớp B hoặc C. Ví dụ: Nếu địa chỉ IP của bạn là 132.25.23.24 thì bạn có thể xác định ISP của bạn là ai. (có IP là 132.25.x.)

Cách xem địa chỉ IP của máy tính hoặc thiết bị mạng

Để xem địa chỉ IP có hai cách

Cách 1: Dùng dòng lệnh:
Chạy lệnh cmd từ ô nhập Run để tiếp cận Command line của Windows, trong màn hình đen Command line gõ lệnh ipconfig
rXem địa chỉ IP bằng dòng lệnh 
Hình 1: Xem địa chỉ IP bằng dòng lệnh
Tìm đến dòng IPv4 Address chúng ta có địa chỉ của máy, ở đây là 192.168.0.123
 
Cách 2: Dùng giao diện đồ họa:
Xem địa chỉ IP bằng giao diện đồ họa bước 1

Click chuột phải vào biểu tượng mạng chọn Open Network and Sharing Center, trong cửa sổ mới xuất hiện chọn Change adapter settings

Xem địa chỉ IP bằng giao diện đồ họa bước 2

Click chuột phải vào biểu tượng kết nối chọn status

Xem địa chỉ IP bằng giao diện đồ họa bước 3

Trong cửa sổ status của kết nối chọn Details

Xem địa chỉ IP bằng giao diện đồ họa bước 4

Trong phần IPv4 Address chính là địa chỉ IP của máy tính và cũng giống như cách thức dùng dòng lệnh hai địa chỉ ở hai cách là giống nhau.
Trong các bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đi chi tiết hơn về các phiên bản IP như IPv4, IPv6, cách thức quy hoạch mạng IP và một số vấn đề chuyên sâu liên quan đến IP.
IP address địa chỉ IP IP version 4 IP version 6 khái niệm IP Internet Protocol giao thức mạng địa chỉ IP là gì