Công nghệ xác định khoảng cách bộ phát WiFi chỉ rõ những hàng xóm bất hảo

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại viện MIT (Massachusetts Institute of Technology) đã tìm ra cách để phát hiện khoảng cách giữa thiết bị sử dụng sóng WiFi (điện thoại, máy tính bảng, laptop...) đến bộ phát WiFi (router WiFi). Nghiên cứu này giúp tăng cường việc bảo mật mạng WiFi và chỉ rõ những kẻ "chôm chỉa sóng WiFi" đang ở đâu?

Tính toán khoảng cách từ người dùng WiFi đến bộ phát WiFi theo cách mới

Công nghệ xác định khoảng cách người dùng WiFi đến router WiFi

Để xác định khoảng cách giữa người dùng WiFi đến bộ phát WiFi, nhóm nghiên cứu đã thực hiện đo thời gian sóng WiFi đi từ điểm phát đến điểm nhận, sau đó nhân với tốc độ sóng WiFi truyền đi chúng ta có được khoảng cách. Cách tính toán không có gì là mới, một kiến thức đã được học từ kiến thức phổ thông, tuy nhiên áp dụng trong lĩnh vực tính toán với vận tốc cực lớn và khoảng cách cực nhỏ đòi hỏi phải tính chính xác lớn.

Khoảng cách người dùng WiFi đến router WiFi = Tốc độ sóng WiFi * Thời gian sóng đi từ router WiFi đến người dùng

S = v * t

Trong các thử nghiệm tính toán, thời gian sóng WiFi di chuyển được tính đến 0,5 nano giây (1 nano giây = 10-9 giây). Với cách đo đạc độ chính xác cao, cách thức tính toán của các nhà nghiên cứu viện MIT chuẩn xác hơn 20 lần so với các hệ thống hiện nay. Thử nhiệm tại các địa điểm khác nhau cho thấy mức độ chính xác trong đo đạc cũng thay đổi.

  • Thử nghiệm thứ nhất trong một ngôi nhà có 4 phòng, đo đạc cho thấy tính chính xác đạt 94%.
  • Thử nghiệm thứ hai tại một quán cafe, tính chính xác cao hơn lên đến 97%.

Độ chính xác của hai thử nghiệm cho thấy, nếu sóng WiFi được phát trong một mặt bằng có nhiều vật cản, tính khoảng cách sẽ có độ chính xác thấp hơn.

Ưu điểm của phương pháp xác định khoảng cách sóng WiFi mới

Với các phương pháp cũ, yêu cầu hệ thống mạng WiFi phải có 3 router WiFi tạo thành một tam giác, tuy nhiên hệ thống của MIT chỉ cần duy nhất một router WiFi mà tính chính xác cao hơn 20 lần. Chưa có thêm thông tin mới nào từ MIT về việc thương mại hóa công nghệ tính toán này nhưng có thể thấy đây là một công nghệ có tính thực tiễn cao đặc biệt khi áp dụng vào các mạng WiFi hiện nay. Việc tăng cường bảo mật cho mạng WiFi luôn là điều nhức nhối với các tổ chức tiêu chuẩn cũng như các đơn vị sử dụng, giờ đây bạn sẽ dễ dàng phát hiện những kẻ gian, chôm chỉa sóng WiFi, thật tuyệt vời phải không?

bộ phát wifi trộm sóng WiFi bảo mật mạng WiFi