Module SFP là gì, ứng dụng trong thiết kế mạng doanh nghiệp

Tin tức / Kiến thức công nghệ

Module SFP cho phép tùy biến dạng kết nối trong thiết kế mạng thông tin, với nhiều ưu điểm các module SFP cung cấp kết nối cáp đồng hoặc cáp quang cho tốc độ kết nối cao ổn định.