Video 3D side by side là gì, hoạt động theo nguyên lý nào?

Tin tức / Kiến thức công nghệ

Hiện nay có rất nhiều công nghệ trình chiếu video, hình ảnh 3D, video 3D side by side là một trong số đó. 3D side by side thường được nhắc đến khi sử dụng kính thực tế ảo (Virtual Reality Glass). Vậy Video 3D side by side là gì?