Địa chỉ MAC là gì, ứng dụng MAC address trong mạng máy tính

Tin tức / Kiến thức công nghệ

MAC address là một khái niệm cơ bản trong mạng máy tính, địa chỉ MAC có từ rất lâu nhưng không phải ai trong chúng ta cũng hiểu rõ về cách đánh địa chỉ này. Có kiến thức địa chỉ MAC là gì sẽ giúp bạn hiểu và thiết lập các thiết bị mạng bảo mật và hiệu quả hơn.