Tại sao nói thấu kính là thành phần quan trọng nhất của kính thực tế ảo?

Tin tức / Kiến thức công nghệ

Kính thực tế ảo được cấu tạo nên bởi rất nhiều các chi tiết khác nhau, tuy nhiên có một thành phần cực kỳ quan trọng là thấu kính mà ít ai để ý. Tại sao nói thấu kính thành phần quan trọng số một của kính thực tế ảo, câu trả lời có ngay dưới đây.