Hướng dẫn thiết lập máy tính thành bộ phát WiFi

Tin tức / Hướng dẫn lắp đặt sử dụng

Máy tính của bạn hoàn toàn có thể biến thành bộ phát WiFi với kết nối Internet sẵn có qua mạng dây (LAN) hoặc mạng WiFi. Đôi khi có những tình huống bắt buộc chúng ta phải thực hiện công việc này, cùng theo dõi xem biến máy tính thành bộ phát WiFi thế nào nhé.