Công nghệ xác định khoảng cách bộ phát WiFi chỉ rõ những hàng xóm bất hảo

Tin tức / Tin mới

Sóng WiFi đang là thứ dễ bị chôm chỉa, dẫn đến tính bảo mật thông tin kém. Một nhóm nghiên cứu thuộc viện MIT đã tìm cách xác định được các thiết bị đang dùng WiFi xung quanh một bộ phát WiFi giúp vạch mặt những "kẻ trộm sóng WiFi".