Nếu nhầm lẫn 192.168.1.1 thành 192.168.l.l, không thể cài đặt được WiFi

Tin tức / Tin mới

Mỗi khi cần thực hiện thay đổi tên mạng hoặc mật khẩu mạng WiFi bạn cần chú ý đến địa chỉ 192.168.1.1, tuy nhiên nhiều người lầm tưởng thành 192.168.l.l thay đổi số 1 thành chữ l. Vậy làm sao cài đặt mật khẩu wifi được. Hiểu thực chất bạn đang muốn làm gì, bạn sẽ luôn viết đúng địa chỉ IP quản lý thiết bị.