Đặt lại mật khẩu

Lấy lại mật khẩu đăng nhập thật đơn giản

Nếu bạn đăng ký tài khoản thông thường qua mẫu đăng ký tài khoản PHỤ KIỆN 239 bạn có thể lấy lại mật khẩu bằng cách nhập địa chỉ email sử dụng khi đăng ký vào ô Email. Một email sẽ được gửi đến bạn, email này chứa đường dẫn giúp bạn thay đổi lại mật khẩu. Bạn vui lòng kiểm tra email trong vòng 5 phút kể từ khi ấn vào nút Đặt lại mật khẩu.