ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG HỆ THỐNG PHỤ KIỆN 239

Giới thiệu các điều khoản:

Điều 1: Thành viên đăng ký tài khoản trong phukien239.vn là người đã đăng ký tài khoản sử dụng theo các bước quy định của Công ty TNHH XNK và TM Hưng Tân và được công ty chấp nhận sự đăng ký đó.
Điều 2: Công ty chúng tôi có thể thay đổi thỏa thuận theo các chính sách của công ty. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải lên www.phukien239.vn, và sau khi đăng lên coi như thỏa thuận đó có hiệu lực. Sau khi thay đổi, nếu thành viên sử dụng dich vụ thì chúng tôi coi thành viên đã chấp nhận tất cả các thỏa thuận đó.
Điều 3: Thành viên sau khi đăngký phải có trách nhiệm tự quản lý tài khoản, mật khẩu và thông tin cá nhân của mình.
Điều 4: Thông tin do các thành viên đăng ký lên www.phukien239.vn sẽ thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH XNK và TM Hưng Tân, được quản lý và sử dụng theo các chính sách về bảo vệ thông tin cá nhân của công ty.
Điều 5: Trong trường hợp công ty chúng tôi xác nhận được thành viên vi phạm những điều dưới đây, chúng tôi có thể ngừng, hoặc hủy bỏ tư cách sử dụng tài khoản của thành viên đó, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn hại phát sinh do việc ngừng, hoặc hủy bỏ như trên gây ra. Trong trường hợp thành viên gây tổn hại đến lợi ích của công ty chúng tôi, hoặc người thứ ba do vi phạm những điều nêu dưới đây, thì thành viên vi phạm phải có trách nhiệm bồi thường những tổn hại đó.
Điều 6: Công ty chúng tôi sẽ gửi các bản tin thông báo vào địa chỉ email dothành viên đăng ký trong trường hợp cần thiết. Trong trường hợp khẩn cấp chúngtôi sẽ thông báo bằng các phương tiện khác.
Điều 7: Các thành viên sẽ không được vi phạm các mục cấm dưới đây:
Điều 8: Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và công ty chúng tôi, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra pháp luật giải quyết.